Friday, February 23, 2024
Home HAITI Education Edikasyon : Premye Fowòm Paran Ayisyen nan Randolph

Edikasyon : Premye Fowòm Paran Ayisyen nan Randolph

Randolph, MA – Julio Midy – Dimanch 21 janvye 2024 la, depi 4è nan apremidi, malgre li fè frèt anpil, apeprè yon sekantèn paran te reponn prezan sou envitasyon depatman miltileng Distri Lekòl Randolph nan Masachousèt pou vin patisipe nan Premye Fowòm Paran Ayisyen nan Randolph.

Pastè Vogli Binjou ak Horal Jeanty, de (2) paran lidè ki te pran fòmasyon sou lidèship paran gras ak jefò depatman miltileng nan lekòl Randolph, te mennen diskisyon yo ak paran yo sou nesesite pou yo mete yon òganizasyon paran solid pou defann dwa elèv Ayisyen k ap debake pa pakèt nan lekòl piblik nan vil Randolph nan Masachousèt.

Daprè pastè Binjour, ki deja manm komite paran yo, li satisfè anpil de rezilta premye reyinyon an, sitou apre kèk paran te demontre volonte yo pou yo pote kole nan Komite Paran Ayisyen nan Randolph, yon fason pou kapab fè distri a tande vwa yo sou kèk pwoblèm yo te soulve ke y ap fè fas ak yo nan Randolph. Paran yo te poze anpil kesyon e yo te fè sijesyon ki fason yo ka takle pwoblèm yo epi pote dizon yo devan Sipèentandan an ak Komite Lekòl yo.
Paran lidè yo pwomèt ap gen lòt rankont kote plis paran kapab patisipe, pou travay sou yonplan daksyon ki pou pèmèt yo vanse pou pi devan e asire yo reyisit pitit yo nan distri lekòl Randolph yo.
Julio Midy

- Advertisment -

LES PLUS RECENTES

Le défilé du Super Bowl à Kansas City endeuillé par des tirs, une «tragédie» pour Biden

Kansas City (MIssouri, Etats-Unis) AGENCE FRANCE PRESSE - - Des tirs lors du défilé célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl à Kansas...

«Plusieurs personnes touchées» par des tirs lors de la parade du Super Bowl

Kansas City (Missouri, Etats-Unis) - Plusieurs personnes » ont été touchées par des tirs mercredi lors de la parade à Kansas City célébrant la...

Boston – MAYOR WU DECLARES SNOW EMERGENCY. PARKING BAN IN EFFECT MONDAY AT 10 P.M. BOSTON PUBLIC SCHOOLS CLOSED ON TUESDAY, FEBRUARY 13

BOSTON - Monday, February 12, 2024 - Mayor Michelle Wu today declared a snow emergency ahead of the forecasted winter storm that is expected....

Me Marjorie P Tynes (d’origine haïtienne) nommée Juge au Tribunal de Première Instance du Massachusetts

Randolph (Massachusetts) – PAR YVES CAJUSTE - La gouverneure Maura T. Healey a nommé mercredi dernier Leo Fama, Francis V. Kenneally, Courtney C. Linnehan...

Éliminatoires – Coupe du monde féminine U17 : Haïti affronte les États-Unis d’Amérique pour valider son billet pour la Coupe du monde !

Port-au-Prince - Par Gérald Bordes - En battant le Canada (5-0), mardi 6 février, la sélection américaine réalise jusqu'ici un parcours sans faute dans...

RANDOLPH :«Nous allons  partager les stratégies efficaces que nous avons vues ici aujourd’hui au Martin Young Elementary School avec toutes les salles de classe, toutes...

RANDOLPH - MASSACHUSETTS - PAR YVES CAJUSTE - L'administration Healey-Driscoll a lancé hier  « Literacy Launch », une initiative visant à améliorer dès l’âge...

Éliminatoires du Mondial Féminin U17 : l’équipe haïtienne qualififiée pour les demi-finales

Lourdjina Étienne, nouvelle star du football féminin haïtien Port-au-Prince - Par Gérald Bordes - Ce n'est plus un secret de polichinelle que l'AS-Trigresses, qui vient...